Tuesday, February 15, 2028

ТА БҮХЭНДЭЭ АЗ ЖАРГАЛ, АМЖИЛТ БҮТЭЭЛЭЭР ДҮҮРЭН БАЙХЫН ЕРӨӨЛИЙГ ЧИН СЭТГЭЛЭЭСЭЭ ДЭВШҮҮЛЬЕ! БҮТЭЭН СОЁРХ


Энэхүү номын хуудаснаа 
"Гэрт сууваас 
Гэрийн эзэн ноён болгон соёрх. 
Гадна одвоос ивээн соёрх.

Чанагш одвоос хүргэн соёрх. 
Янагш ирэхүй дор угтан соёрх. 
Худалдаан дор одвоос 
Худалдаачны ноён болгон соёрх, 
.......
........
Дөрвөн зүг, зовхис найман хязгаар хавь хамигаа одвоос хүссэн бүгд тусыг мину бүтээн соёрх" гэжээ.

Wednesday, February 9, 2028

Хутагт билгийн чанад хязгаарт хүрүгсэн найман мянган нэрт

Энэхүү номыг орчуулсан эрдэмтэй хүн доор дурдсаныг Монгол бичгээр бичиж үлдээжээ.Үүнд:
- "....Хурмаст Тэнгэр тэргүүтний үзсэнээр хоосон чанар, уран арга хослохуй ёсоныг номлосон Хутагт найман мянган нэрт энэ билиг бирамидыг үлэмж

Wednesday, September 12, 2018

ТОСК-ын удирдлага, хамт олонд их баярлалаа

Subject: Төрийн орон сууцны корпорациас
Сайн байна уу,
... нэгж талбарыг чөлөөлөн, иргэнээс хүлээлцэн авсан үеийн зургийг илгээж байна.
2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр
Сайн, сайн байна уу
Их баярлалаа.
Улам илүү их Амжилт, Бүтээл гаргахыг хүсэн ерөөе.

Monday, August 20, 2018

ХАРИЛЦАН ТУСЛАЛЦАХ ХОРШОО... ОӨ 11 дүгээр онд

Олноо өргөгдсөний 11 дүгээр онд Хоршоо нээж байгуулах тухай ухуулах бичгийг гаргаж байжээ. Ш.ЧОЙМАА багш кирилл үсгээр бичиж хөрвүүлсэн хуулбарыг нь (Read more дээр дарж) үзнэ үү

Thursday, December 28, 2017

Тогтвортой хөгжлийн зорилго 8 ба Хөдөлмөр эрхлэлт

Дараах холбоосоор орж үзнэ үү:  ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО 8 ба ИРЭЭДҮЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭЛГЭРҮҮЛЖ ОЙЛГОХ НЬ
http://www.bbssoft.biz/mail2017/sdg/sdg.pdf

Thursday, September 14, 2017

А.Чулуунбат. ГАЗРЫН ТОСНЫ МЭДЭЭНИЙ ТҮҮВЭРЭдийн засаг сэтгүүлд: 2010.09.28. А. Чулуунбат. Үйлдвэр, худалдааны салбарын ахмад ажилтан
 ГАЗРЫН ТОСНЫ МЭДЭЭНЭЭС
 Газрын түүхий тосны  дэлхийн эрэлт, нийлүүлэлтийн түүвэр мэдээ
Дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээ 2035 онд 739 квадриллион Btu болж, 2007 оныхоос 49%-иар (28 жилийн хугацаанд жил бүр дунджаар 1.4%-иар) нэмэгдэж магадгүй бөгөөд үүний дотор шингэн түлшний хэрэглээ 35-аас 30 хүртэл хувийг нь эзэлж (5) болох юм.
Олон улсын Эрчим хүчний агентлаг Дэлхийн газрын тосны хоногийн эрэлт 2010 онд 86.6 сая баррельд, 2011 онд 87.9 сая баррельд хүрч ч болно гэж тооцоо-таамаг гаргасан билээ. ОПЕК-ийн зарим шинжээчийн тооцоо-таамаглалаар газрын түүхий тосны хоногийн эрэлт 2010 онд 85.51 сая баррель болох аж.
Газрын тосны дэлхийн хоногийн нийлүүлэлт 2010 оны 5 дугаар сард 86.16 сая баррельд болж, өмнөх сарынхаас 0.7%-иар өсөв (Зураг-1).

                   Газрын түүхий тосны  дэлхийн экспортын мэдээ (4)        

Îëîí óëñûí õóäàëäààíû òºâ (ОУХТ)-èéí цуглуулсан 99 îðíы шууд (direct data) ба толь (mirror data) ìýäýýний 2005-2009 оны дүн (Хүснэгт-1)-гээс үзвэл, Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем (БТКУС)-ийн 270900 кодтой газрын түүхий тосíы äýëõèéí ýêñïîðòын жилийн дундаж өсөлт 6.6 õóâьд хүрчээ.